makelaar.hypotheek-actueel.nl
Financiële informatie, links en rekenmodules
woensdag 29 november 2023

Kick-off Cross-over Estafette

Kick-off Cross-over Estafette
Kick-off Cross-over Estafette

* Home
* Syntens
* Nieuws en persberichten
* Kick-off Cross-over Estafette

Bewaar als pdfPrintStuur door

De Kick-off Cross-over Estafette: een samenwerking tussen PICNIC, De Federatie Dutch Creative Industries, Syntens, Waag Society, de Kamer van Koophandel en CLICK//NL en mede mogelijk gemaakt door Stimulerings Fonds Creatieve Industrie, vond plaats op 17 september 2012. Het initiatief hiervoor
kwam vanuit de Creatieve Industrie. Met name de topsector Tuinbouw&Uitgangsmaterialen is nadrukkelijk aangesloten bij dit initiatief en wil graag samen met de Creatieve Industrie een leidende rol nemen. Het is vervolgens nadrukkelijk de bedoeling dat andere sectoren geinspireerd raken, dit
oppakken en opvolgen vanuit hun eigen sectoren. Syntens zal dit vervolgproces ook actief ondersteunen.

"De Cross-over Estafette komt voort uit de ambitie om gezamenlijke problemen op te pakken die leven bij verschillende topsectoren. Hoe kunnen we gezamenlijk innoveren? Hoe en met wie kunnen we ons verbinden? Dat zijn vragen van ondernemers en brancheorganisaties die voorafgaand aan het
evenement naar boven kwamen. Cross-overs zijn een belangrijke bron van vernieuwing. Juist op het grensvlak tussen de diverse topsectoren komen innovaties tot stand." Met deze woorden opende Harry Starren (lid Creative Council), dagvoorzitter van de Kick-off Cross-over Estafette, het jaarlijkse
PICNIC Festival.

Cross-over oefening

Onder leiding van Starren kregen de aanwezigen de opdracht om iemand van buiten de eigen topsector op te zoeken en te praten over de mogelijkheden voor gezamenlijke vernieuwing of oplossing van problemen. Enkele beknopte reacties:

John Post, directeur Green IT & TKI Energie over cross-overs tussen energie en creatieve industrie:
"Wij zien mogelijkheden in samenwerking tussen beide topsectoren op het gebied van zgn. smart grids [slimme energienetwerken]. Zo dient, om een dergelijk project te realiseren, er voldoende draagvlak te zijn onder belangrijke stakeholders als overheden, burgers en bedrijven. Ook vereist het
intelligente netwerken, die dus over geavanceerde technologie moeten beschikken. Tot slot gaan het ook over community-vormen - alle partijen die nodig zijn bij de realisering van het project bijeenbrengen. Hier kunnen sociale netwerken een rol spelen. Bij al deze mogelijkheden kan de creatieve
industrie een belangrijke bijdrage leveren".

Sylvia Roelofs, CEO bij ICT~Office over cross-overs tussen ICT en creatieve industrie:
"Design wordt voor ICT steeds belangrijker. Apple is daarin bijvoorbeeld een koploper. De creatieve industrie weet als geen ander vernieuwende designs te ontwikkelen. Er zijn dan ook veel potentiele cross-overs tussen ICT en de creatieve industrie".

Herman van Wechem, Topteam Biobased Economy over cross-overs tussen biobased en creatieve industrie:
"Er zijn verschillende zgn. biobased toepassingen waarin de biobased industrie en creatieve industrie samen kunnen werken aan vernieuwingen. Denk bijvoorbeeld aan constructie, design en mode die gebaseerd zijn op groene grondstoffen."

Tuinbouw&Uitgangsmaterialen

Loek Hermans was vanuit de topsector Tuinbouw&Uitgangsmaterialen een van de sprekers van die middag. Hermans vond dat de term estafette slecht gekozen was, want het gaat er niet om het stokje door te geven. Nee, we moeten een cross-over-sneeuwbaleffect teweeg brengen.

Dat de tuinbouwsector ook over haar eigen grenzen heenkijkt en met bedrijven uit andere sectoren samenwerkt, staat beschreven in de publicatie 'Bron van de Groene Economy', geschreven door/voor de topsector Tuinbouw&Uitgangsmaterialen. Bij dergelijke cross-overs gaat het om mensen bij elkaar
brengen, om oplossingen uit andere gebieden te gebruiken voor eigen uitdagingen.

Een mooi voorbeeld waarbij een cross-over-samenwerking cruciaal was, is de EHEC-crisis in 2011. Besmette komkommers leidden in Duitsland tot enkele sterfgevallen, waarbij een Duitse minister de beschuldigende vinger in de richting van de Nederlandse tuinbouwsector wees. Het resulteerde in een
enorme vraaguitval vanuit de belangrijkste afzetmarkt voor Nederlandse tuinbouwproducten en een economische schade van circa een half miljard euro. De reactie in Nederland was: hoe heeft dit kunnen gebeuren? Met behulp van tracking & tracing systemen (cross-over met ICT) kunnen we achterhalen
waar een komkommer (of ander tuinbouwproduct), gekocht in een supermarkt, vandaan komt - uit welk land, bij welke tuinder. Het bleek uiteindelijk niet te gaan om komkommers uit Nederland.

Vijf ingredienten

Volgens de tweede spreker, buitengewoon hoogleraar Nijenrode Business University, Frank Kwakman, zijn er veel nieuwe marktkansen als gevolg van diverse veranderingen in de economie en maatschappij. De veranderingen vragen om gezamenlijke oplossingen, waarbij de creatieve industrie nieuwe
concepten kan leveren en kan bijdragen door te adviseren. Voorbeelden van innovatieve cross-overs: serious games in de logistiek, Dutch Delta Design, verpakkingen in agrofood, energiearme kassen, 3D-brillen in de makelaardij.

Volgens Kwakman zijn voor succesvolle cross-overs tussen de creatieve industrie en andere sectoren de volgende vijf ingredienten nodig:

1. Bovenvakkundige competenties: naast goed zijn in je vak, ook beschikken over vaardigheden als advies, presenteren en communiceren;
2. Verbindende competenties: het overstijgen van barrieres;
3. Commerciele affiniteit: aandacht hebben voor waardecreatie - het verkopen van resultaten in plaats van uren;
4. Personal branding: zichtbaar zijn voor de buitenwereld en keuzes maken in je profilering en opdrachten;
5. Stijl- en rolflexibiliteit: verschillende rollen kunnen aannemen;

Slotwoord

Het gaat goed met de Nederlandse creatieve industrie volgens Hedy d'Ancona (voorzitter Federatie Dutch Creative Industries). "Hiervoor heeft het topteam de afgelopen jaren veel werk verricht, zoals door middel van de initiatieven CLICK//NL en het innovatiecontract." Wat haar opviel, was dat
bij de oefening van de dagvoorzitter, de gesprekken tussen deelnemers automatisch ontstonden en moesten worden afgebroken. "Er lijken dan ook mogelijkheden te zijn voor cross-overs tussen de verschillende topsectoren. Een les die getrokken kan worden uit deze estafette is dat partijen moeten
investeren, bijvoorbeeld in het gezamenlijk formuleren van maatschappelijke vraagstukken", aldus d'Ancona.

De Kick-off Cross-over Estafette is de start van een programma met opeenvolgende Cross-over Events, Op 1 november 2012 zal onder leiding van de topsector Tuinbouw&Uitgangsmaterialen de volgende Cross-over Event plaatsvinden.

Terug naar overzicht

Voor u geselecteerd uit de media:
Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
De Gouden Aankooptips! Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning